HAKKIMIZDA


 • BİZ KİMİZ

  Benoplast üç farklı lokasyonda yer alan 44.200 m² açık, 17.300 m² kapalı, toplamda 61.500 m² alana sahip modern üretim tesislerinde, yine 23.000 m² açık, 5.000 m² kapalı, toplamda 28.000 m² alana sahip geri dönüşüm (hammadde üretim) tesislerinde, deneyimli yöneticileri ve ekip çalışmasından ödün vermeyen çalışanları ile ürünlerin “taşınma ve depolanmasını” kolaylaştıran ürün çözümleri sunmaktadır. Ulusal ve uluslararası arenada “tercih edilir” bir marka olma yolunda ilerleyen Benoplast, farklı sektörlere liderlik eden birçok kuruluşun tedarikçisi olmayı başarmıştır.

  Benoplast, günümüz Türkiye pazarında hizmet verdiği sektörlerin ihtiyaçlarını önceden tespit ederek, yenilikçi çözümleri ilk sunan firma olmuş; kaliteli, teknolojik, özgün ve işlevsel tasarım hedefiyle üretim gerçekleştirmiştir. Rekabetçi maliyet yapısı, iddialı yatırım stratejisi ve bakış açısıyla kısa zamanda Türkiye ve dünyada, gerek kurumsal gerekse kurumsallaşma sürecindeki birçok markaya yenilikçi çözümler sunmuştur.

  Ulusal ve uluslararası pazarda, geniş ürün yelpazesi, dinamik ve yüksek performans sergileyen yapısı ile Benoplast, “ürüne özel tasarım” anlayışı sayesinde, hizmet verdiği kurumların rekabet gücüne katkıda bulunmuştur.

  Yeni teknolojileri yakından takip eden; gıda, tarım, otomotiv, lojistik, elektronik, kimya ve tekstil gibi birçok sektöre katkı sağlayacak “taşıma ve depolamaya” yönelik ürün sistemleri ve çözümleri geliştiren Benoplast, kalite ve müşteri memnuniyetini temel prensip olarak belirlemiştir.

  Yalnızca müşterilerine karşı değil; çalışanlarına, tedarikçilerine ve içinde bulunduğu sosyal çevreye karşı da saygısı olan Benoplast, ödün vermediği çalışma disiplini sayesinde, ulusal pazardaki öncü firma kimliğini uluslararası boyuta taşıma iddiasını gerçekleştirmek adına gelişimini sürdürmektedir.

  BENOPLAST KAPSAM:

  TAŞIMA DEPOLAMADA KULLANILAN; PLASTİK KASA, PALET, KONTEYNER, KAPAK VE ENDÜSTRİYEL AMBALAJ TASARIMI, ÜRETİMİ VE SATIŞI.

 • POLİTİKA
  KALİTE POLİTİKAMIZ
  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi,
   belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,
  • İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirmeyi, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış
   açısını dikkate alan şirket kültürünü benimsemeyi,
  • Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun hızlı, ekonomik, kaliteli ve güvenilir ürünler üreterek müşteri memnuniyetini
   sağlamayı,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçleri verimli hale getirerek uluslararası düzeyde
   rekabet etmeyi,
  • Yasal şartları ve müşteri özel isteklerini yerine getirmeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek; ürün tasarım ve geliştirme çalışmaları yapıp pazara güncel ihtiyaçlara
   uygun yeni ürünler sunmayı taahhüt ederiz.
  ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  BENOPLAST, çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve kirliliğin önlenmesi için faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi
  amaç edinmiştir. Sahip olduğu TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile çevre performansını sistemli
  olarak takip edip sürekli iyileştirecektir. Bu doğrultuda;

  • Çevre boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm yasal şartlara uymayı,
  • Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan tüm kaynakları optimum kullanmayı,
  • Tüm çevresel ortamlara verilen emisyon ve atıkların azaltılması, kontrolü ve önemli çevresel etkilerin
   vurgulanması için amaç ve hedefler oluşturmayı,
  • Üretim faaliyetlerimizle ilgili çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği kaynağında önlemeyi,
  • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan her türlü atığın sistemli olarak depolanması, geri kazanımının yapılması
   ve yok edilmesinin sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeyi,
  • Karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması için gerekli önlemleri almayı ve uygulamayı,
  • Kurulan çevre yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesini ve iyileştirmeyi sağlamayı taahhüt ederiz.
  İSG POLİTİKAMIZ

  BENOPLAST, işçi güvenliğini sağlamak için faaliyetlerin de sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir. Sahip olduğu TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile İsg performansını sistemli olarak takip edip sürekli iyileştirecektir.

  Bu doğrultuda;

  • BENOPLAST, İSG ile ilgili tüm yasal ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayarak güvenli ve sağlıklı çalışma
   ortamını sağlamayı,
  • Hastalık, yaralanma, yangın gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün tehlikeleri ortadan kaldırmak
   amacıyla sürekli iyileştirme faaliyetleri yapmayı,
  • İş kazaları nedeniyle olacak kayıplara karşı, çalışanları koruyacağını,
  • Tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerin İSG faaliyetlerinde katılımlarının sağlanmasını,
  • Üretim ve destek bölümlerinin, tüm tesis ve ekipmanların tasarım, işletme ve bakımında, bu politika çerçevesinde faaliyette bulunacağını taahhüt eder.
  GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
  • Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan
   herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak, müşteri talep ve beklentilerine
   uygun ürünlerin üretmeyi ve müşteriye sunulmasını sağlamayı,
  • İyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlamayı,
  • Gıda güvenliği yönetim sisteminin; sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğinin arttırılmasını,
  • yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamayı, sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmeyi, Her zaman güvenilir bir tesis olmayı taahhüt ederiz.

  (Revizyon No: A17)

 • MİSYON & VİZYON
  MİSYONUMUZ

  Müşterilerimizin malzeme taşıma, depolama ve saklama ihtiyaçlarına yönelik ürün sistemleri ile fark yaratan sürdürülebilir çözümler sunmak.

  (Revizyon No: A17)

  VİZYONUMUZ

  İleri teknolojiyi uzman insan kaynağıyla bütünleştirip, sektöründe lider, çevreye duyarlı, global bir marka yapmak.

  (Revizyon No: A17)

 • DEĞERLERİMİZ
  • Müşterilerimiz velinimetimizdir.
  • Bütün görevler önemli, bütün çalışanlarımız değerlidir.
  • En iyi hizmeti verebilmek için teknolojiyi yakından takip ederiz.
  • Tüm ilişkilerimiz güven ve saygıya dayalıdır.
  • Daima en iyi olmak, öncelikli hedefimizdir.
  • Tüm faaliyetlerimizde geri dönüşüme önem vererek karbon ayak izimizi azaltırız.
  • Tüm faaliyetlerimizde çevreyi, insan sağlığını ve doğal kaynakları koruma bilincinde hareket ederiz.
 • ETİK KURALLARIMIZ
  BENOPLAST İŞ ETİĞİ KURALLARI

  BENOPLAST olarak; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız için sadece kaliteli ürün sunmak değil dürüst, adil ve sosyal sorumluluklarımızın farkında olarak ilişkilerimizi yürütmekteyiz. Bu sebeple onlarla yapacağımız sözleşmelerde ve iletişimlerde her zaman güvenilir, yenilikçi ve şeffaflık ilkesine dayalı davranmaktayız.

  SORUMLULUK

  Benoplast yerel kanunlara ve düzenlemelere tamamen uyumakla yükümlüdür. Aşağıdaki ilkeler doğrultusunda müşterilerimize hizmet etmekteyiz.
  BENOPLAST olarak; çatısı altında çalışan her bireyin haklarını savunuyor, sosyal eşitliğin sağlanması ve çevrenin korunup yaşatılması ilkesini benimsiyoruz.

  LİDERLİK VE GÜVEN ORTAMI

  Çalışanlarımızdan her biri Etik kurallara uymakla yükümlüdür. Firma
  bünyemizdeki çalışanlarımız; herhangi bir bireye rüşvet, ödeme veya değeri olan herhangi bir şeyi vermemesi ve teklif etmemesi gerektiğinin bilincindedir. Ayrıca personellerimizin, herhangi bir kuruluş ya da bireylerden bu tür rüşvet ve yolsuzluğa sebebiyet verecek hiçbir davranışta bulunmaması gerektiğinin de bilincindedir.
  Yönetici personelimiz diğer çalışanlarımıza bu konuda örnek olmalıdır.
  Yöneticilerimiz, kendi bölümlerinde etik kuralların ihlal edilmemesinden sorumludur. Yöneticilerin personeli sürekli denetlemesi ile bu ihlal engellenir.

  AYRIMCILIK YAPMAMA VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

  Benoplast, insanların temel haklarına saygı duyar. Farklı milliyete, kültüre ve anlayışa sahip iş ortakları ve personel ile birlikte çalışır. Herhangi bir kişi yasalara uygun olarak ayrımcılığa, tacize veya aşağılamalara maruz bırakılmaz. Çalışanlar arasında hiç kimseye, istihdam edildiği süre boyunca, işe alınma, ücret ve diğer haklar, terfi, disiplin, işten çıkarılma veya emeklilik konuları dahil olmak üzere dil, din, ırk, mezhep, uyruk, yaş, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, sosyal sınıf, fiziksel engel, cinsel tercih vb. nedenlerle taciz ve ayrımcılığa müsamaha gösterilmez. Firmamız, çalışanlarının bireysel gelişimi için gerekli çabayı göstermekte ve onların başarıları için katkıda bulunmaktadır.

  ADİL ÇALIŞMA KOŞULLARI

  Çalışanlarımızın bilgi, deneyim ve becerilerine göre ücret politikamız belirlenmekte olup; 4857 sayılı İş Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ilkeleri benimsenerek ödemeler ve sosyal haklar yapılmaktadır, fazla çalışma ücretleri kanuna uygun ödenmektedir ve asgari yaşam standartları karşılamaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen çalışma saatlerine uyulmaktadır ve fazla mesailerin gönüllülük esasına dayandırılarak çalıştırılmaktadır. Çalışma koşulları, çalışılan saatler ve ücretler; İş Kanunu ve Yönetmeliklerine bağlı, ulusal hükümler ve anlaşmalar ile uyumlu ve adildir. Belirli veya belirsiz iş sözleşmeleriyle anlaşarak çalıştırmakta ve zorla, borca karşılık vb. gibi irade dışı çalıştırmamaktadır.

  MENFAAT ÇATIŞMALARININ ÖNLENMESİ

  Çalışanlarımızın görevlerini yerine getirirken menfaat veya sadakat çatışması yaşamaması önemlidir. Ticari işlem ve sözleşmelere girişmeden önce bu tür bir çatışma olursa, durumun amire açıklanması gerekmektedir.

  ŞİRKET İÇİ BİLGİLERİN KULLANIMI

  Şirket içi bilgilerin kullanımında daima gereken özenin gösterilmesini beklemekteyiz. Bunun için gerekli önlemler alınmıştır. Ürünlerimizin pazardaki başarısı onların kalitesine bağlıdır. Çalışanlarımızdan yaratıcılık, yetenek ve özen bakımından son derece yüksek beklentilerimiz bulunmaktadır. Kalite düşüşüne sebebiyet veren kasti davranış ve ihmallere kesinlikle göz yumulmamaktadır.

  ORTAM VE ÇEVRE BİLİNCİ

  Üretimlerini; çevreye olan etkilerini ve kullanılan malzemelerin geri dönüşümünü hesaba katarak çevre dostu bir tutumla gerçekleştirmektedir. Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirerek, çevre bilincinin oluşturulması için personelimize eğitimler verilir. Tüm uygulamalar yürürlükteki çevre mevzuatına, müşteri standartlarına ve düzenlemelere uygundur. Tam bir çevresel taahhüt için ISO 14001 Çevre Yönetimi uygulanmaktadır. Çevre etkilerini kontrol altına alıp bu etkileri azaltarak çevresel performansını sürekli iyileştirmektedir.

  SAĞLIK VE GÜVENLİK

  Tüm çalışanlar için sıhhi tedbirler, yangın güvenliği, riskten koruma ve elektriksel, mekanik, psikolojik ve de yapısal güvenliği de içeren çalışma koşullarına yönelik ilgili tüm kanunlara uymakta ve güvenli ve sağlıklı iş ortamı sağlanmakta ve sürdürülmektedir. ISO 45001, İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi çalışmaları ile desteklenmiş güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. Sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirler alınarak her yeni istihdam için eğitim olanağı sağlanmaktadır. Önce Güvenlik ilkesini benimseyerek çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak hakkındaki duyarlılığımız, firmamızda kültür haline getirilmektedir.

  ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE ANGARYA

  Personeline adil çalışma koşulları sağlar ve angarya, çocuk işçiliği uygulamalarını kesinlikle reddeder. Çalışma yaşı Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırılma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nde “Çocuk” “Genç İşçi” olarak tanımlanan bireyler kanunların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmamaktadır. 18 yaşın altındaki çocuklar ve gençler gece uygulanan işlerde ve tehlikeli şartlar altında çalıştırılmamaktadır. Bu konudaki Çalışmalar Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) çalışma şart ve kurallarına uygundur.

  RÜŞVET, YOLSUZLUK, ETİK OLMAYAN KONULAR

  İş Etiğine uygun olarak davranılmakta; rüşvet, yolsuzluk gibi etik olmayan davranışlara kesinlikle müsaade edilmemektedir.

  TACİZ VE KÖTÜ MUAMELE

  İş Kanunu baz alınarak fabrika bünyesinde şahsa kötü muamele, sözlü veya fiziksel tacize maruz bırakan birey çalıştırılmamaktadır.

  ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU SÖZLEŞME HAKLARI

  Firma bünyesinde herhangi bir sendikaya üye olma veya bir birlik oluşturma haklarının olmasına saygı gösterilmektedir.

 • ÖDÜLLERİMİZ
Sitemizin kişisel ayar ve özelliklerinden yararlanabilmeniz için GPDR ve KVKK kapsamında çerezler kullanılmaktadır. Detaylar için KVKK ve Çerez politikalarımıza göz atabilirsiniz. Sitemiz ve özelliklerini kullanarak çerezleri kabul ederek onaylamış olursunuz.
OK