Benoplast
0
EN
Politikalarımız

Politikalarımız

Scroll

KALİTE POLİTİKAMIZ

· Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,

· İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirmeyi, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimsemeyi,

· Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun hızlı, ekonomik, kaliteli ve güvenilir ürünler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamayı,

· Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçleri verimli hale getirerek uluslararası düzeyde rekabet etmeyi,

· Yasal şartları ve müşteri özel isteklerini yerine getirmeyi,

· Teknolojik gelişmeleri takip ederek; ürün tasarım ve geliştirme çalışmaları yapıp pazara güncel ihtiyaçlara uygun yeni ürünler sunmayı taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

BENOPLAST, çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve kirliliğin önlenmesi için faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir. Sahip olduğu TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile çevre performansını sistemli olarak takip edip sürekli iyileştirecektir.

Bu doğrultuda;

· Çevre boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,

· Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan tüm kaynakları optimum kullanmayı,

· Tüm çevresel ortamlara verilen emisyon ve atıkların azaltılması, kontrolü ve önemli çevresel etkilerin vurgulanması için amaç ve hedefler oluşturmayı,

· Üretim faaliyetlerimizle ilgili çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği kaynağında önlemeyi,

· Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan her türlü atığın sistemli olarak depolanması, geri kazanımının yapılması ve yok edilmesinin sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeyi,

· Karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması için gerekli önlemleri almayı ve uygulamayı,

· Kurulan çevre yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesini ve iyileştirmeyi sağlamayı taahhüt ederiz.

İSG POLİTİKAMIZ

BENOPLAST, işçi güvenliğini sağlamak için faaliyetlerin de sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir. Sahip olduğu TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile İsg performansını sistemli olarak takip edip sürekli iyileştirecektir.

Bu doğrultuda;

· BENOPLAST, İSG ile ilgili tüm yasal ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamayı,

· Hastalık, yaralanma, yangın gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla sürekli iyileştirme faaliyetleri yapmayı,

· İş kazası risklerine karşı çalışanları koruyacağını,

· Tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,

· Çalışanların ve çalışan temsilcilerin İSG faaliyetlerinde katılımlarının sağlanmasını,

· Üretim ve destek bölümlerinin, tüm tesis ve ekipmanların tasarım, işletme ve bakımında, bu politika çerçevesinde faaliyette bulunacağını taahhüt eder.

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

· Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak, müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünlerin üretmeyi ve müşteriye sunulmasını sağlamayı,

· İyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlamayı,

· Gıda güvenliği yönetim sisteminin; sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğinin arttırılmasını, yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamayı, sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmeyi,

· Her zaman güvenilir bir tesis olmayı taahhüt ederiz.

ENERJİ POLİTİKAMIZ

BENOPLAST tüm süreçlerinde enerjiyi etkin kullanarak Enerji Yönetim Sistemini ve Enerji Performansını sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir. Sahip olduğu TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile Enerji performansını sistemli olarak takip edip sürekli iyileştirecektir. Bu doğrultuda;

· BENOPLAST, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartlara, sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan ulusal ve uluslararası enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer şartlara uymayı,

· Tüm faaliyetlerimizde enerji verimliliğini arttıracak ölçülebilir amaç ve hedefler koymayı, hedefleri periyodik olarak gözden geçirmeyi ve enerji performansını sürekli olarak iyileştirmeyi,

· Üretim ve tüm proseslerimizde kullanılan enerji yoğunluğunu düşürmeyi,

· Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik etkin ve şeffaf çalışmalar yürütmeyi,

· Enerji kayıplarını en aza indirgemeyi, açığa çıkan gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanmayı,

· Üretim tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni yatırım faaliyetlerimizde, satın alınacak ekipman ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamalar tercih etmeyi,

· Enerji yönetimi konusunda tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi, tüm ilgili taraflarımızla senkronize bir şekilde aynı hedefe doğru yürümeyi ve etkili iletişim kurmayı,

· Enerji tüketimine, kullanımına ve verimliliğine ilişkin tesis içi ekipman, sistem ve proses tasarımlarının enerji performansını arttıracak şekilde gerçekleştirilmesini desteklemeyi,

· Enerji politikasına uygun hedefler koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,

· Üst yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirilen, değerlendirilen ve sürekli iyileştirilen Enerji Performansını ve Enerji Yönetim Sistemini sürdürmeyi ve kurum kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

  •