Benoplast
0
EN
İK Yaklaşımı

İK Yaklaşımı

Vizyonumuz, Politikalarımız...

Scroll

İnsan Kaynakları Vizyonu

Çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren, ortak bir kültür oluşturan, yenilikçi ve sürdürülebilir İnsan Kaynakları uygulamaları ile en çok tercih edilen şirket olmaktır.

İnsan Kaynakları Politikaları 

İnsan kaynakları politikamızı “önce insan” yaklaşımı çerçevesinde oluşturduk.

• Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemek,

• Örgütsel bağlılığı artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışanların motivasyonunu artıracak etkinlikleri desteklemek,

• Kurumun orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamasını yaparak misyon ve vizyonumuz doğrultusunda, doğru kişinin doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak sistemleri kurmak ve geliştirmek,

• Çalışanların eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda eğitim planlamalarını yapmak,

• Performansa dayalı yetkilendirme, tanıma, takdir, kişisel  gelişim uygulamaları ile çalışanları desteklemek ve personelin görevi içerisinde terfi edebilmesine imkân sağlamak,

• İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedeceği bir iş ortamı oluşturmak.