Benoplast
0
EN
İK Uygulamaları

İK Uygulamaları

Şirketimiz için başarı sürdürülebilir olmalıdır. Başarının sadece hedeflere ulaşmakla yetinmemek, geleceğe iz bırakan işler yapmak olduğuna inanırız. Bilgi ve becerimiz kadar başarma arzumuzu da katarız.

Scroll

İşe Alım Politikası

Şirketimizi geleceğe taşıyacak olan en önemli değerimiz çalışanlarımızdır. Benoplast ailesinin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayabilecek beceri ve yetkinliklere sahip kişilerin işe alımına olanak sağlamak için seçme ve yerleştirme sürecimiz "tüm adaylara adil, eşit fırsatlar sunarak ve yasal uygulamalar ile uyumlu" olarak yapılandırılmıştır.

Ücret ve Yan Haklar Politikası

Şirket stratejileri ile paralel, iş değerlendirme ve ücret yönetimi süreçlerinin, tutarlı bir şekilde kurulması ve uygulanması sağlanmış, pozisyonlar arası denge gözetilerek ve piyasa ile karşılaştırmalar göz önünde bulundurularak ücret artışları yapılmaktadır.

Eğitim 

İnsan kaynağına büyük önem veren, bu anlamda sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen Benoplast`ta:

• Çalışan ve yöneticilerinin talepleri,

• Pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerdeki gelişim alanları,

• Yıllık hedeflerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimler,

• Kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak yıllık eğitim planları hazırlanmaktadır.

Gelişim Sürecimiz 

İnsan kaynakları odağımız: Şirketimizin organizasyonunu daha profesyonel bir yapıya dönüştürmek, çalışanların işletme içerisinde liderlik rolünü üstlenmesi ve işletmenin gelecek stratejilerine yön verme, yetki ve sorumluluklarına sahip olması hedeflerimiz arasındadır.

Amaçlarımız:

• Ortak bir yönetim kültürü oluşturmak,

• Gelişime açık, gelişimin sürekliliğini sağlayacak kurumsal kültür geliştirmek,

• Kurumun başarısını arttırarak, geleceğe taşıyan liderler yetiştirmek,

• Uzmanlık alanlarında profesyonelliği desteklemek üzere sürekli gelişmeyi sağlamak.

 

 

 

İK Uygulamaları