Benoplast
0
EN
İK Uygulamaları

İK Uygulamaları

Şirketimiz için başarı sürdürülebilir olmalıdır. Başarının sadece hedeflere ulaşmakla yetinmemek, geleceğe iz bırakan işler yapmak olduğuna inanırız. Bilgi ve becerimiz kadar başarma arzumuzu da katarız.

Scroll

360 Derece Geri Bildirim Sistemi 

Şirket hedeflerinden yola çıkarak 360 derece geri bildirim sistemi, tüm beyaz yakalı çalışanlarımızın farklı seviyelerdeki kaynaklardan geri bildirim alarak, yetkinlik, davranış ve algılama biçimleri konusunda farkındalığını geliştiren bir geri bildirim metodudur. Buradaki amaç bir performans değerlendirmesi değil, kişinin gelişimini sağlamaya yönelik geri bildirimlerin alınmasını, güçlü ve gelişime açık yönlerin fark edilmesini sağlamaktır. Yılsonunda hedef gerçekleşmeleriyle birlikte çalışanın pozisyonundan beklenen yetkinlikler, önce çalışan tarafından sonra yöneticisi ile yüz yüze görüşülerek değerlendirilir ve yetkinliklerle ilgili gelişim alanları ise bireysel gelişim ve yıllık eğitim planında değerlendirilir. Mavi yakalı çalışanlarımızın operasyonel işleri yapmaları için gerekli olan kriterler de her yıl düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

Seçme ve Yerleştirme 

Şirketimizi geleceğe taşıyacak olan en önemli değerimiz çalışanlarımızdır. Benoplast ailesinin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayabilecek beceri ve yetkinliklere sahip kişilerin işe alımına olanak sağlamak için seçme ve yerleştirme sürecimiz "tüm adaylara adil, eşit fırsatlar sunarak ve yasal uygulamalar ile uyumlu" olarak yapılandırılmıştır.

Başvuru Süreci

Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi amaç edinen işe alım sürecinde, açık pozisyonlar için Benoplast’ın veri tabanı, kariyer portalları ve bireysel başvurular değerlendirilerek, adaylar ön görüşmeye davet edilmektedir.İK Dep. ve bölüm yöneticileri ile yapılan görüşme sonucunda uygun görülen adaylara referans ve ücret çalışmaları sonrasında teklif sunulmaktadır.

Takdir ve Ödüllendirme 

Biz’i bugünlere getiren en önemli iki unsurun temel değerlerimiz ve yönetim felsefemiz olduğuna inanıyoruz. Değişen rekabet ortamına hızlı uyum sağlayıp rekabet avantajı elde edebilmek için en güvendiğimiz ve fark yaratacak kaynağımız çalışanlarımızdır. Çalışanları işiyle ilgili iyileştirme fikirleri oluşturmaya ve uygulamaya teşvik etmek, çalışanlara fikirlerini ve yaptıkları iyileştirmeleri sunabilecekleri imkân yaratmak, iyileştirme fikirleri oluşturan ve uygulayan çalışanları ödüllendirmek ve takdir etmektir.

Ücret ve Yan Haklar 

Şirket stratejileri ile paralel, iş değerlendirme ve ücret yönetimi süreçlerinin, tutarlı bir şekilde kurulması ve uygulanması sağlanmış, pozisyonlar arası denge gözetilerek ve piyasa ile karşılaştırmalar göz önünde bulundurularak ücret artışları yapılmaktadır.

Şirketimizin çalışanlarına sağladığı ücret ve yan haklar;

Net ücret, tamamlayıcı sağlık sigortası, servis, yol yardımı,

Öğle yemeği verilmeyen lokasyonlarımızda yemek ücreti, evlilik, doğum, ölüm yardımı, üniversite bursu, hediye çeki, ramazan paketi, yılbaşı paketi, bayram çikolatası vb. 

Şirket telefonu ve araç görev gereği verilebilmektedir.

Eğitim ve Gelişim  

İnsan kaynağına büyük önem veren, bu anlamda sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen Benoplast`ta:

Çalışanların talepleri,

Pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerdeki gelişim alanları,

Yıllık hedeflerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimler,

Kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak yıllık eğitim planları hazırlanmaktadır.

Bu süreç, pozisyon ve unvan bazında liderlik gelişim programları, mentorluk ve koçluk çalışmaları ile de desteklenmektedir.Gerçekleşen eğitimler sonunda katılımcılarımızın eğitimler ile ilgili değerlendirmeleri dikkate alınarak, eğitim organizasyonlarında da sürekli gelişim hedeflenmektedir.Saat ücretli çalışanların zorunlu mesleki eğitimleri ile ağır ve tehlikeli işlerde çalışma standartlarına göre eğitim ihtiyaç analizleri yapılmakta ve bu eğitimler akredite kurumlar aracılığı ile yapılır

Gelişim Sürecimiz

İnsan kaynakları odağımız, şirketimizin organizasyonunu daha profesyonel bir yapıya dönüştürmek, çalışanların işletme içerisinde liderlik rolünü üstlenmesi ve işletmenin gelecek stratejilerine yön verme yetki ve sorumluluklarına sahip olması hedeflerimiz arasındadır.

Amaçlarımız:

Ortak bir yönetim kültürü oluşturmak,

Gelişime açık, gelişimin sürekliliğini sağlayacak kurumsal kültür geliştirmek,

Kurumun başarısını arttırarak geleceğe taşıyanliderler yetiştirmek,

Uzmanlık alanlarında profesyonelliği desteklemek üzere sürekli gelişmeyi sağlamak.

İç Eğitmen Yetiştirme Programları

Şirket içindeki uzmanlıkların yaygınlaştırılması, bilgi birikimlerini paylaşarak çalışanların gelişiminin sağlanması ve şirkette sürekli öğrenme ortamının canlı tutulması hedeflenmiştir.