Benoplast
0
EN
İK Yaklaşımı

İK Yaklaşımı

Misyonumuz, Vizyonumuz, Politikalarımız...

Scroll

İnsan Kaynakları Misyonu

Benoplast değerlerini benimseyen, şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, öğrenmeye açık, dinamik ve gelişmeye istekli, kişisel gelişimlerine katkı sağlayan, müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımak ve sektöründe üstün nitelikli çalışanlar için en çok tercih edilen şirket olmasını sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Vizyonu

Çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren, ortak bir kültür oluşturan, yenilikçi ve sürdürülebilir İK uygulamaları ile en çok tercih edilen şirket olmaktır. Yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir ve çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak çalışanlarımızın yanındayız.

İnsan Kaynakları Politikaları 

İnsan kaynakları politikamızı “önce insan” yaklaşımı çerçevesinde oluşturduk.

• Çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, onların motivasyonları, iş tatmini ve mutlulukları ile birlikte verimliliğimizi arttırmak.

• Yönetim anlayışımız olarak çok boyutlu iletişimi uygulamak. 

• Örgütsel bağlılığı artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışanların motivasyonunu artıracak etkinlikleri desteklemek.

• Kurumun orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamasını yaparak kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda, doğru kişinin doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak sistemi kurmak ve geliştirmek,

• Çalışanların eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda eğitim planlamalarını yapmak ve bireysel kariyer planlarının gerçekleştirilmesi için gelişimlerine katkı sağlamak,

• Performans değerlenme sistemi doğrultusunda personelin görevi içerisinde terfi edebilmesine imkân sağlamak,

• Performansa dayalı yetkilendirme, tanıma, takdir ve kişisel gelişim uygulamaları ile çalışanları desteklemek,

• İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedeceği bir iş ortamı oluşturmak.