Benoplast
0
EN

Plastik Kasaların Maliyetlerde Tasarruf Katkısı Nedir?

25 Eylül 2023

Plastik Kasaların Maliyetlerde Tasarruf Katkısı Nedir?

Ürünün işlevi, temel özellikleri ve kullanım ömrünün yanı sıra, satış potansiyelini en çok etkileyen faktörlerden biri de plastik kasa maliyeti olur. Plastik parça tasarımında özellikle dikkat edilmesi gereken en kritik konulardan biri, maliyetdir. Tasarım, üretim ve kalite kontrol aşamaları ele alındığında, günümüzdeki büyük maliyet unsurlarından biri üretimdir.

Plastik parça üretim maliyetleri genel olarak hammadde maliyeti, kalıp tasarımı ve üretim maliyeti, üretim maliyeti, pazarlama maliyeti, çalışan maliyetleri ve fabrika sabit giderleri gibi temel bileşenlerden oluşur. Maliyetler genel olarak sabit ve değişken maliyetler şeklinde iki ana kategoriye ayrılabilir. Sabit maliyetler, üretim miktarından bağımsız olarak sürekli bir şekilde var olan maliyetlerdir.

Plastik Kasaların Maliyeti

Buna örnek olarak bina kirası verilebilir; üretim miktarı artsa da azalsa da toplam sabit maliyet değişmez. Ayrıca idari ve işletme genel giderler olarak adlandırılan bu harcamalar, işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğü binanın kira, elektrik, su, telefon, internet gibi genel işletme giderlerini içerir. Ürün tasarımı, herhangi bir ara veya nihai ürünün geliştirilme sürecini ifade eder. Bu süreç sonunda ürün, sanal ya da gerçek prototip formunda bulunmaktadır.

Eğer belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir tasarım oluşturulduysa, üretim aşamasına geçilir. Plastik kasa maliyeti hesaplamasında temelde göz önünde bulundurulan unsurlar şunlardır: kalıp maliyeti (kalıp tasarımı ve analizi, kalıp üretimi), hammadde maliyeti, enjeksiyon makinesi maliyeti ve işletme maliyetleri (enerji tüketimi, kalıp soğutma maliyeti, kalıp yedek parçaları ve bakımı, kalıp amortismanı, enjeksiyon makinesi yedek parçaları ve bakımı, enjeksiyon makinesi amortismanı). 

Kalıp, plastik bir parçanın seri bir şekilde ve her seferinde aynı formda üretilebilmesi için gereken bir araçtır. Kalıp üretiminden önce, tasarım aşaması gerçekleştirilir. Kalıp tasarımı sırasında en fazla dikkat edilen faktörlerden biri, kalıptaki göz sayısı ve bu gözlere bağlı olarak kalıp dolumu, soğutma süreçleri ve üretim döngü süresidir.

Plastik Kasalardan Tasarruf Yapmak

Kalıptaki göz sayısı arttıkça, birim zamanda üretilebilen parça sayısı artar ve buna bağlı olarak ürün başına düşen sabit maliyetler ve amortisman maliyetleri azalır. Aynı şekilde soğutma sisteminin daha etkin olması, üretim döngü süresini azaltır ve birim zamanda üretilen parça sayısını artırır. En az plastik kasa maliyeti ile üretilen ürünler, potansiyel müşterilere veya alıcılara ulaşma konusunda büyük bir avantaj sağlar.

Plastik parça üretiminin ürün tasarımı, üretim ve kalite aşamalarından oluştuğu bu süreçte, her aşamada maliyetin kontrolü ve optimizasyonu son derece kritik bir rol oynar. Çünkü bu adımlar, ürünün nihai fiyatını etkiler. İdeal bir parça tasarımı, en uygun malzeme seçimi, optimize edilmiş kalıp tasarımı, en uygun makine seçimi gibi faktörler, ürünün maliyetini etkileyen önemli unsurlardır. Bu şekilde plastik kasa üretim maliyetleri kolayca hesaplanabilir.