KALİTE

KALİTE LABORATUVARIMIZ VE TEST İMKANLARI

Benoplast; iç ve dış pazarda müşteri memnuniyetini karşılamak amacı ile tüm ürünler için kalite kontrol kriterlerini belirlemiştir. Gelen orijinal ve recycle hammaddelerin giriş kalite kontrolleri,yarı mamul ve ürünlerin ise prosses ve çıkış kalite kontrolleri düzenli yapılmakta, böylece üretimin her aşaması kontrol altında tutulmaktadır. Kalite Kontrol Laboratuvarında bulunan test cihazları ve ölçüm ekipmanları ile uluslararası standartlara uygun olarak aşağıda verilen test ve ölçümler gerçekleştirilmektedir.

 • Yoğunluk Ölçümü

  ASTM D 792 Standardı takip edilerek, hassas terazi ve yoğunluk kiti yardımıyla, hammaddenin önce havada ardından yoğunluğu belirlenmiş bir alkol içerisinde ağırlığının ölçülmesi sonucu yoğunluğu g/cm 3 cinsinden tayin edilir.

 • Erime Akış İndisi(MFI)

  ISO 1133 Standardı takip edilerek, belirli sıcaklık ve yükleme koşulları altında eriyik haldeki hammaddenin kütlesel akış hızı (MFR) g/10dk ve hacimsel akış hızı(MVR) cm 3 /10dk cinsinden tayin edilir.

 • Izod Darbe Dayanımı Ölçümü

  ISO 180/A Standardı takip edilerek, hammaddenin ani bir darbe karşısında gösterdiği davranış kj/m 2 cinsinden tayin edilir.

 • Charpy Darbe Ölçümü

  ISO 179 Standardı takip edilerek, hammaddenin ani bir darbe karşısında gösterdiği davranış kj/m 2 cinsinden tayin edilir.

 • Kül Fırını

  ISO 3451-1 Standardı takip edilerek, hammadde içerisindeki dolgu/katkı oranı % cinsinden tayin edilir.

 • Sertlik Ölçümü

  ISO 868 Standardı takip edilerek, hammaddenin dalma derinliklerinin Shore D skalasındaki değeri tayin edilir.

 • Nem Ölçümü

  ASTM D 6980 ve ISO 15512 Standardı takip edilerek (Aquatrac yöntemi ile), hammaddenin ihtiva ettiği nem miktarı % cinsinden tayin edilir.

 • Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

  Hammaddenin sıcaklığa bağlı olarak enerji değişimi tayin edilir.

 • Termogravimetrik Analiz (TGA)

  Hammaddenin zamana ve/ veya sıcaklığa bağlı olarak kütlesindeki değişim tayin edilir.

 • Universal Test Sistemi

  ISO 527 Standardı takip edilerek; çekme, basma, eğme, soyulma, yırtılma ve basic cycle testlerini yapma imkanı ile hammaddenin mekanik özellikleri tayin edilir.

 • Boyut Ölçümü

  Ürünün büyüklüğü ve şekline göre farklı ölçüm cihazları ile üretilen tüm ürünlerin boyutsal ölçümü yapılır ve teknik resim ile uyumu kontrol edilir.

 • Renk Ölçümü

  RAL ve Pantone katalogları takip edilerek spektrofotometre cihazı yardımıyla ürünlerin renk kontrolleri yapılır.

 • Mukavemet Ölçümü

  BS EN ISO 8611-1:2011 standardı takip edilerek, paletler için düşme testi ile darbe dayanımı; Benoplast Kalite Talimatları takip edilerek, kasa el tutma yerleri basınca dayanımı ve palet harici ürünler mukavemet testlerine tabi tutulur.

 • Elektro Statik Deşarj (ESD) Ölçümü

  EN 50081-1 ve EN 50082-1 Standardı takip edilerek elektronik sanayii için üretilen tüm ürünlerin ESD ölçümleri megaohmmetre cihazı yardımıyla yapılır.

 • Ürün Performans Tayini

  ISO 8611-1:2011 Standardı takip edilerek paletler; raf, statik ve dinamik yükleme testlerine tabi tutulur.

 • Dikey Yanma Kabini

  UL94 Standardı takip edilerek hammaddenin yanma sınıfı V0, V1, V2 cinsinden belirlenir.

 • Stres Kabini

  Ürünler -40°C ile +200°C arasındaki istenilen sıcaklıklara tabi tutulurlar ve iç gerilimlerin yol açabileceği çatlaklar önceden tespit edilir

 • İstif Testleri

  Ürünlerin kullanım koşulları simüle edilerek oluşabilecek deformasyonlar önceden belirlenir.

SERTİFİKALAR
KALİTE STANDARTLARI