KALİTE

KALİTE LABORATUVARIMIZ VE TEST İMKANLARI

Benoplast; iç ve dış pazarda müşteri memnuniyetini karşılamak amacı ile tüm ürünler için kalite kontrol kriterlerini belirlemiştir. Gelen orijinal ve recycle hammaddelerin giriş kalite kontrolleri,yarı mamul ve ürünlerin ise prosses ve çıkış kalite kontrolleri düzenli yapılmakta, böylece üretimin her aşaması kontrol altında tutulmaktadır. Kalite Kontrol Laboratuvarında bulunan test cihazları ve ölçüm ekipmanları ile uluslararası standartlara uygun olarak aşağıda verilen test ve ölçümler gerçekleştirilmektedir.

 • Yoğunluk Ölçümü

  ASTM D 792 Standardı takip edilerek, hassas terazi ve yoğunluk kiti yardımıyla, hammaddenin önce havada ardından yoğunluğu belirlenmiş bir alkol içerisinde ağırlığının ölçülmesi sonucu yoğunluğu g/cm 3 cinsinden tayin edilir.

 • Erime Akış İndisi(MFI)

  ISO 1133 Standardı takip edilerek, belirli sıcaklık ve yükleme koşulları altında eriyik haldeki hammaddenin kütlesel akış hızı (MFR) g/10dk ve hacimsel akış hızı(MVR) cm 3 /10dk cinsinden tayin edilir.

 • Izod Darbe Dayanımı Ölçümü

  ISO 180/A Standardı takip edilerek, hammaddenin ani bir darbe karşısında gösterdiği davranış kj/m 2 cinsinden tayin edilir.

 • Charpy Darbe Ölçümü

  ISO 179 Standardı takip edilerek, hammaddenin ani bir darbe karşısında gösterdiği davranış kj/m 2 cinsinden tayin edilir.

 • Kül Fırını

  ISO 3451-1 Standardı takip edilerek, hammadde içerisindeki dolgu/katkı oranı % cinsinden tayin edilir.

 • Sertlik Ölçümü

  ISO 868 Standardı takip edilerek, hammaddenin dalma derinliklerinin Shore D skalasındaki değeri tayin edilir.

 • Nem Ölçümü

  ASTM D 6980 ve ISO 15512 Standardı takip edilerek (Aquatrac yöntemi ile), hammaddenin ihtiva ettiği nem miktarı % cinsinden tayin edilir.

 • Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

  Hammaddenin sıcaklığa bağlı olarak enerji değişimi tayin edilir.

 • Termogravimetrik Analiz (TGA)

  Hammaddenin zamana ve/ veya sıcaklığa bağlı olarak kütlesindeki değişim tayin edilir.

 • Universal Test Sistemi

  ISO 527 Standardı takip edilerek; çekme, basma, eğme, soyulma, yırtılma ve basic cycle testlerini yapma imkanı ile hammaddenin mekanik özellikleri tayin edilir.

 • Boyut Ölçümü

  Ürünün büyüklüğü ve şekline göre farklı ölçüm cihazları ile üretilen tüm ürünlerin boyutsal ölçümü yapılır ve teknik resim ile uyumu kontrol edilir.

 • Renk Ölçümü

  RAL ve Pantone katalogları takip edilerek spektrofotometre cihazı yardımıyla ürünlerin renk kontrolleri yapılır.

 • Mukavemet Ölçümü

  BS EN ISO 8611-1:2011 standardı takip edilerek, paletler için düşme testi ile darbe dayanımı; Benoplast Kalite Talimatları takip edilerek, kasa el tutma yerleri basınca dayanımı ve palet harici ürünler mukavemet testlerine tabi tutulur.

 • Elektro Statik Deşarj (ESD) Ölçümü

  EN 50081-1 ve EN 50082-1 Standardı takip edilerek elektronik sanayii için üretilen tüm ürünlerin ESD ölçümleri megaohmmetre cihazı yardımıyla yapılır.

 • Ürün Performans Tayini

  ISO 8611-1:2011 Standardı takip edilerek paletler; raf, statik ve dinamik yükleme testlerine tabi tutulur.

 • Dikey Yanma Kabini

  UL94 Standardı takip edilerek hammaddenin yanma sınıfı V0, V1, V2 cinsinden belirlenir.

 • Stres Kabini

  Ürünler -40°C ile +200°C arasındaki istenilen sıcaklıklara tabi tutulurlar ve iç gerilimlerin yol açabileceği çatlaklar önceden tespit edilir

 • İstif Testleri

  Ürünlerin kullanım koşulları simüle edilerek oluşabilecek deformasyonlar önceden belirlenir.

SERTİFİKALAR
KALİTE STANDARTLARI
 • ÜRETİM VE KALİTE

  Malzeme taşıma, saklama, istifleme ve depolamaya yönelik fonksiyonlu plastik kasa ve palet üretimi yapan BENOPLAST, üretimini Yalova’da kurulu yeni fabrikasında sürdürmektedir. Müşteriye özgün ve işlevsel çözümler üreterek geliştirilen ürünler, modern enjeksiyon makinelerinde üretilmektedir.

  BENOPLAST, üretiminde kullandığı PE ve PP hammaddeleri ile geri dönüştürülebilir ve çevreye saygılı üretim yapmaktadır. BENOPLAST’ın güçlü yanlarından biri olan hedefe yönelik modernizasyon ve rasyonelleştirme, ürünlerinde kaliteyi ve güvenliği yakalamasını sağlamıştır.

  Müşterilerine ve kaliteye yönelik gösterdiği özeni sürdürülebilir ve ölçülebilir bir platforma taşımak için ISO 9001:2000 belgesini alarak üretim kalitesini belgelemiştir. Gıda sektörü ile geliştirdiği birçok özgün ürünün üretiminde gıda kodeksine uygun hammadde kullanarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan üretim izin belgesi ile gıda sicili belgesi almıştır. “Balık Kasası” tasarımı ile de ödüle layık bulunmuştur.

  Modern üretim hattı, yeni üretim teknolojilerine yatırımı ve iyi uygulama ile BENOPLAST sektöründe öncü firma olmayı sürdürmektedir.

 • ARGE ÇALIŞMALARI

  Özgün ve işlevsel tasarımları sayesinde BENOPLAST otomotiv, ilaç, gıda, market zincirleri gibi önemli sektörlerin vazgeçilmez çözüm ortağı olmuştur. Teknolojiye ve ürün geliştirmeye yönelik “sürekli adanmışlık”, BENOPLAST için, ambalaj tasarımının standartlarını oluşturan anahtar olmuştur.

  BENOPLAST’ın enjeksiyon kalıplama teknolojisindeki birikimleri, ürünlerinde yüksek performansa yönelik çözümler sunmasına olanak sağlamıştır.

  BENOPLAST müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için araştırma ve geliştirmeye sürekli olarak devam etmekte ve yeni teknolojileri yakından takip etmektedir. Bu sayede müşterilerinin markalarına katkıda bulunan BENOPLAST müşterilerinin tercih edilen tedarikçisi ve çözüm ortağı olmuştur.

  BENOPLAST depolama ve nakliye gibi vazgeçilmez süreçlerde en ekonomik çözümler sunarak “Katlanabilir Otomotiv Kasası” tasarımı ile ödül kazanmıştır.

 • SERTİFİKALAR

  Benoplast VDA onaylı üreticilerdendir

  Plastik taşıma ve depolama kasaları, plastik paletler, konteyner üretimi kapsamında ISO 9001:2000 Kalite sistem belgesine sahiptir.

  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından verilen “Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri üreten işyerlerine ait çalışma izni ve gıda sicili belgesi” bulunmaktadır.

  GALIA/ODETTE onaylı üreticiler arasındadır.

  Plastik taşıma ve depolama kasaları, plastik paletler, konteyner üretimi kapsamında ISO 9001:2008 Kalite sistem belgesine sahiptir.

  Plastik taşıma ve depolama kasaları, plastik paletler, konteyner üretimi kapsamında OHSAS 18001:2007 İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistem belgesine sahiptir.

  Plastik taşıma ve depolama kasaları, plastik paletler, konteyner üretimi kapsamında ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi standardının şartlarına uygunluğu ile ilgili belgeye sahiptir.

 • ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  BENOPLAST, günlük tüm işlemlerinde çevreyi gözeterek çalışmaktadır. Modern üretim hatları ile üretim yapan BENOPLAST çevreye verdiği önemi belgelemek amacı ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

  BENOPLAST üretiminde salınımı olmayan ve hijyenik olma özellikleri ile çevreye zarar vermeyen PP ve PE hammaddelerini kullanmaktadır. PP ve PE ile üretilen ürünler tekrar kullanılabiliyor, geri dönüştürülebiliyor veya çevreye zarar vermeden imha edilebiliyor.

 • EYS POLİTİKAMIZ

  İhtiyaca uygun kaliteli üretim ve hızlı teslimat ile müşteri memnuniyeti sağlamak.

  Pazarın güncel ihtiyaçlarına uygun yeni ürünler sunmak. Toplam Kalite Yönetim Felsefesi, İSG ve Çevre mevzuatlarını yerine getirmek için sürekli iyileştirmek.

  Tedarikçilerimizi sistemin bir parçası olarak görerek gelişimlerine destekçi olmak.

  Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için tüm çalışan eğitimini üstlenmek.

  Sistematik bir yaklaşımla riskleri değerlendirip kontrol altına almayı, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için sürekli iyileştirmeyi sağlamak. Çevreyle dost üretim anlayışını benimsemek.